Det er flere klubber i Norge som tilrettelegger håndballaktivitet for barn, unge og voksne med utviklingshemming. I Norges Håndballforbund jobber vi for at flere skal få et tilbud om å delta i håndballaktiviteter. Håndball er og skal være for alle, uansett hvor i landet du bor. Vi ønsker at alle skal få muligheten til å oppleve mestring, samhold og mye moro i hallen og på banen.

Alle kan starte et tilrettelagt håndballag. Her finner du informasjon om hva du trenger for å komme i gang i din lokalklubb.

Tilrettelagt håndballag på 1-2-3-4

Fase 1 - Oppstart

Et tilrettelagt håndballag begynner ofte med engasjerte foreldre, ildsjeler i klubben eller barn og unge som ønsker å spille håndball.

Slik er prosessen:

 • Kontakt din lokale håndballklubb og fortell at du vil starte et tilrettelagt håndballag. De vil hjelpe deg med det praktiske rundt oppstart.
 • Du vil få hjelp til å organisere laget og fordele oppgaver. Det er vanlig at foreldre og foresatte bidrar.

Tenk gjennom disse spørsmålene:

 • Hvilke aktiviteter ønsker vi å gjennomføre?
 • Hvordan skal vi rekruttere spillere og fortelle at det finnes et tilbud?
 • Hva slags utstyr trenger vi?
 • Hvor får vi halltid?
 • Hvem skal være trenere og ledere for laget?
 • Hvordan skal vi skaffe penger til laget og hvor mye trenger vi?

Etter forankring i styret i den lokale håndballklubben kontakter dere den ansvarlige for regionen som vil bistå med hjelp til det dere lurer på. Fyll ut søknadsskjemaene nedenfor, og send inn til Benedicte.Fjeldberg@handball.no.

Søknadsskjemaer

 • Registrering av lag for oppstartsstøtte

 • Registrering av klubb, ledere og spillere

Fase 2 - Samarbeid

I denne fasen skal lagets økonomi, halltid, trenere, ledere og rekrutteringstiltak planlegges og organiseres.

Økonomi

Alle håndballklubber som starter et nytt tilrettelagt håndballag, får en oppstartsstøtte på 20.000 kroner av Norges Håndballforbund.

I tillegg er det flere samarbeid som kan hjelpe dere på veien:

 • Kommunene gir tilskudd til aktivitet for barn og voksne med funksjonshemming
 • Noen kommuner gir fri halleie
 • Noen kommuner tilbyr hjelp fra fritidsassistenter som kan bidra som trenere
 • Norges Idrettsforbund gir tilskudd via idrettskretsene til å arrangere idrettsskole
 • Det finnes legater som støtter aktivitet for barn og voksne med funksjonshemming
 • Idrettsrådene tilbyr lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) når et nytt håndballag er registrert


Alle spillere på tilrettelagte håndballag betaler medlemsavgift til klubbene. Medlemsavgiften står i samsvar med aktivitetstilbudet.

Norges Håndballforbund betaler lisens og forsikring for alle spillere som er registrert på et tilrettelagt håndballag i en klubb. Fyll inn søknadsskjema for registrering av klubb, ledere og spillere her.

Les mer om lisens og forsikring her.

Halltid

Alle håndballag bør få tildelt fast treningstid i hall eller gymsal hver uke. Det er enklere å forholde seg til for spillere, foreldre og trenere.

Dersom ditt lag ikke får tildelt tid i en håndballhall i oppstartsfasen, er gymsal et godt alternativ. Noen kommuner hjelper til med å tildele treningstid i hall eller gymsal til tilrettelagte håndballag.

Som trener og leder bør du få oversikt over spillernes ukeplan slik at treningen ikke kolliderer med andre aktiviteter og tilbud spillerne er med på.

Trenere

Alle tilrettelagte håndballag bør ha kompetente trenere. Kompetente trenere er flinke til å organisere treninger og motivere spillerne. Vi anbefaler to eller flere trenere, slik at alle får et godt tilbud fra start.

Trenere bør ha noe kjennskap til håndball, og vi anbefaler at de tar aktuelle moduler i Trener 1-utdanningen. Modulene er gratis, og der får trenere tips til innhold i treningsøkter og organisering av treninger og laget.

Ledere

Det er viktig å få en enkel organisering rundt laget som gjør at flere bidrar, og det blir færre oppgaver til hver enkelt. Du kan lese mer om hvordan du kan organisere laget her.

Rekruttering

Det er viktig å synliggjøre tilbudet i nærmiljøet. Informer aktuelle utøvere og deres foreldre gjennom skolen, internt i idretten og kommunen og gjennom andre som arbeider med målgruppa.

Les mer om hvordan ditt lag kan rekruttere flere spillere her.


Fase 3 – Håndballaget og treninger

Grunnmuren for laget er nå satt, og det er tid for å komme i gang med håndballaktivitet!

Sett opp noen «prøvetreninger» til en fast tid på et fast sted, for eksempel én time hver uke. På den måten ufarliggjør dere tilbudet. Flere kan komme for å se eller prøve før de bestemmer seg for om de har lyst til å bli med.

I denne fasen er det viktig med god informasjon til foreldre og foresatte. Du finner mer informasjon om treningsøvelser her.

Fase 4 – Turneringer og kamper

Når dere kommer i gang med treninger og ønsker et konkurransetilbud, har hver region kampaktivitet. Ta kontakt med din region eller eva.skei@håndball.no.