Christine Underland har vært lagleder i over 10 år i Vivil IL. Hun har et stort engasjement for håndballgjengen og har vært til stede på nesten samtlige treninger, kamper og cuper.

– Det skal være trygt å komme på håndballtrening, og som trener er det viktig for meg å ivareta spillernes behov, sier Underland.

Alle er velkommen på et håndballag. På treninger og kamper tilpasser trenerne etter nivå, slik at alle får tid til å lære nye ferdigheter og får utfordringer. Samtidig får trenerne mer kontroll over hva spillerne mestrer, slik at de fortløpende kan gjøre tilpasninger som bidrar til utvikling og håndballglede.

– Det er stort spenn blant spillerne. De aller fleste løper og håndterer ballen på en aller annen måte. Noen skyter kjempehardt og skjønner mye av spillet, mens andre har det mest gøy når det er stafetter og balleker, sier Underland.

På tilrettelagte håndballag er det plass til all denne aktiviteten.

  • Alder. Spillere på lag for tilrettelagt håndball på landsbasis er mellom 10 og 50 år.
  • Klubber. Det er omtrent 80 klubber som tilrettelegger håndballaktivitet i alle regionene.
  • Rekruttering. Håndballmiljøet ønsker sterkt å rekruttere enda flere spillere.

Lek og utvikling

– Det supre med tilrettelagt håndball er at det er et lagspill hvor du kjenner på mestring, møter nye venner og hvor treningen tilpasses til hver spiller.

Underland forteller at de hele tiden har fokus på lek og utvikling.

– En håndballtrening skal være gøy. Det er mye moro i oppvarmingen, hoveddelen og avslutningen av treningen.

– Vi ser at spillerne har en enorm glede av å være til stede på trening, være med venner og spille kamper på slutten av treningen. Særlig kampene synes alle er kjempegøy, og de jubler når det endelig er tid for å spille mot hverandre.

«Håndball skaper entusiame – både blant spillerne, familie og trenerne.»
Christine Underland, lagleder i Vivil IL

Sterkt fellesskap

Barn og unge som deltar på sin første håndballtrening, opplever å bli tatt godt imot av de andre spillerne på laget.

– Selv om alt er veldig nytt første gang man prøver håndball, hjelper alltid flere spillere på laget deg gjennom treningen. Vi trenere styrer økten, men alle spillerne er ivrige på å være en god lagkamerat for deg som er ny. De hjelper deg med å finne en håndball og forklarer, viser og tar deg med på de ulike øvelsene.

De aller fleste barn og unge voksne med utviklingshemming fortsetter etter å ha startet med håndball. Christine Underland tror det handler om å være en del av et idrettslag.

– Det gir en unik fellesskapsfølelse å drive med en aktivitet sammen med likesinnede. Vi trenger det alle sammen. De som har drevet litt med idrett, kjenner igjen den følelsen der.

I håndballmiljøet kan man vokse og utvikle seg sammen, og akkurat dette legger foreldrene godt merke til.

– Når man ikke har så mange arenaer å være i et slikt fellesskap, blir håndball et lysglimt i hverdagen for både spillere og foreldre.

Ønsker du å bli med på et håndballag?

Finn ditt nærmeste lag

Søk etter lag i ditt område eller se oversikten over alle lag her: