Norges Håndballforbund dekker lisens for alle registrerte lag for utviklingshemmede.

Dette betyr at lagene og den enkelte spiller ikke betaler personlig lisens.

Når det oppstår en skade, i forbindelse med håndballtrening eller kamper i regi NHF, sender dere inn skademeldingsskjema til Gjensidige.

1) Dersom skaden gjelder ditt eget barn, kan skaden meldes gjennom
MinIdrett - se her hvor dere tar kontakt:
https://www.gjensidige.no/meld-skade/idrettsforsikring

2) Dersom skaden gjelder en av dine spillere må du ta telefonisk kontakt med Gjensidige på 03100 og be om å få tilsendt skjema for elektronisk utfylling.

Polisenummer er 82017958.

For at lagene skal melde inn en skade på en spiller, må spilleren være registrert medlem i klubben den spiller for og registrert i NHFs system.

Spillerlister oppdateres hver sesong, innen 1. desember og sendes til egen region og med kopi til NHF v/Eva Skei eva.skei@handball.no. Får laget nye spillere underveis i sesongen, sender dere inn oppdatering kontinuerlig.

Alle skal bruke dette registreringsskjemaet (klikk for å laste ned).