Video fra første Landsturnering i 1990.

Vi er stolt av å kunne si at dette er landets største og mest omfangsrike arrangement for Tilrettelagt håndball, hvor målgruppen er utviklingshemmede.

Deltakelsen de siste årene har vært veldig bra, med mellom 1500 – 2000 deltakere.

Landsturneringen er et samarbeid mellom Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund, hvor håndballregioner og fotballkretser, søker om å få ansvar for å gjennomføre arrangementet.

Tildelingen skjer med utgangspunkt i søknader fra interesserte arrangører og hvor vi også forsøker å ta hensyn til geografi, slik at Landsturneringen fra år til år alternerer mellom de ulike landsdeler.

Les mer på Landsturneringens egen nettside.